ทำความเข้าใจเวย์โปรตีนโกลด์สแตนดาร์ด™ 100%

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021

ทำความเข้าใจเวย์โปรตีนโกลด์สแตนดาร์ด™ 100%

ทำไมต้องเวย์โปรตีน

เวย์เป็นโปรตีนจากนมวัว นมวัวประกอบด้วยน้ำประมาณ 88% และสารอาหารหลักที่แปรผัน 3 ชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต (≈5%) ไขมัน (≈4%) และโปรตีน (≈3%) โปรตีนที่พบในนมประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดคือเวย์และเคซีน เคซีน (ที่บางครั้งถูกเรียกว่าโปรตีนชีส) เป็นโปรตีนที่มีในนมมากที่สุดถึง 80% ของปริมาณโปรตีนทั้งหมด และเวย์น้อยกว่าคือเป็น 20% ของโปรตีนทั้งหมด อย่างไรก็ตามโลกโภชนการการกีฬาในปัจจุบัน เวย์โปรตีนเป็นที่นิยมบริโภคกว่ามากจากบรรดาโปรตีนนมสองชนิด เวย์กลายเป็นที่ต้องการเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายๆ อย่าง รวมถึง:

  • เวย์โปรตีนเป็นโปรตีน ‘ครบถ้วน’ คุณภาพสูง: โปรตีนประกอบด้วยหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน 22 ชนิดที่เรียกว่ากรดอะมิโน โดย 9 ชนิดในนั้นเป็นกรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งหมายความว่าร่างกายไม่สามารถผลิตได้เองและจะต้องได้รับจากการบริโภคผ่านอาหาร โปรตีนโดยธรรมชาติประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดถูกจัดว่าเป็นโปรตีนที่ ‘ครบถ้วน’ โปรตีนที่ครบถ้วนโดยทั่วไปจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬา เพราะมันช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นใหม่ กระบวนการนี้เรียกว่า การสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อหรือ MPS

  • เวย์อุดมไปด้วยกรดอะมิโนกลุ่มไฮโดรคาร์บอนสายยาว (BCAAs) ตามธรรมชาติ: BCAAs เป็นกลุ่มเฉพาะของกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบถึงหนึ่งในสามของกล้ามเนื้อยึดโครงกระดูก BCAAs คือกรดอะมิโนที่จำเป็น 3 ชนิดได้แก่ ลูซีน ไอโซลูซีนและวาลีน โดยทั่วไปนม 1 แก้วมีอัตราส่วนตามธรรมชาติของลูซีน ต่อไอโซลูซีนและวาลีนเป็น 2:1:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนคร่าวๆ เท่ากันที่พบให้กล้ามเนื้อยึดโครงกระดูกอีกด้วย เช่นเดียวกับโปรตีนที่ครบถ้วน BCAAs เป็นที่ต้องการและบริโภคจากนักกีฬาและผู้ที่เล่นกีฬา เพราะมีส่วนช่วยในการส่งสัญญาณกล้ามเนื้อให้ส่งเสริมการฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อขึ้นใหม่

  • เวย์เป็นโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ ‘เร็ว’: เวย์มีคุณสมบัติเฉพาะในการย่อยและดูดซึม เวย์มักถูกมองว่าเป็นโปรตีนที่ย่อย ‘เร็ว’ เมื่อเทียบกับโปรตีนเคซีน โดยทั่วไปแล้วตามธรรมชาติของโปรตีนเคซีนเนื้อเจล จะคงสภาพความเป็น ‘ของแข็ง’ มากกว่าผ่านการย่อย ซึ่งทำให้โปรตีนเคซีนเป็นที่ต้องการเมื่อต้องการที่จะย่อยอย่างช้าๆ เช่น ขณะหลับ เวย์โปรตีนโดยทั่วไปจะคงอยู่ในรูปของเหลวผ่านการย่อย และเช่นนั้นจะใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงในการเข้าสู่จุดสูงสุดของกระแสเลือดหลังรับประทาน คุณสมบัตินี้เป็นส่วนสำคัญต่อความนิยมบริโภคเวย์อย่างมาก เพราะค่อนข้างง่ายในการรับประทานหลังจากการออกกำลังกายอันหนักหน่วง เนื่องจากความเข้มข้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรตีนเคซีน

ทำไมต้องรับประทานเวย์โปรตีน

โปรตีนเป็นที่ต้องการในชีวิตประจำวันเพราะกรดอะมิโนไม่สามารถเก็บสะสมในร่างกายได้ เป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะต้องบริโภคโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอตลอดทั้งวันเพื่อตอบสนองความต้องการโปรตีนของร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้น โปรตีนยังจำเป็นต่อกล้ามเนื้ออีกด้วย นั่นเป็นเพราะการทำกิจกรรมทางร่างกายเพิ่มการย่อยสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อต้องการเวลาและโภชนาการที่สมดุล รวมไปถึงโปรตีนที่ครบถ้วนคุณภาพสูงเพื่อการฟื้นฟูอย่างอย่างเหมาะสม โปรตีนจึงเป็นองค์ประกอบหลักที่สามารถช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ทำไมต้องออพติมัมนูทริชัน เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด 100%

  • • ประวัติโดยย่อของเวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด: เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% ไม่ได้เป็น “โกล์ด สแตนดาร์ด” มาโดยตลอด เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% เดิมทีเป็นที่รู้จักในช่วงปี ค.ศ. 1990 ในฐานะ เวย์โปรตีน 100% และประกอบด้วยเวย์โปรตีนเข้มข้น (WPC) 21 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เมื่อเทคโนโลยีของเวย์โปรตีนก้าวหน้าขึ้นดังเช่นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ออพติมัมนูทริชัน เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่าโปรตีนในหนึ่งหน่วยบริโภค เวย์โปรตีน 100% ก้าวจากโปรตีน 21 กรัม ไปถึง 22 กรัมต่อหนึ่งหน่วบริโภค เมื่อมีการจำหน่วยเวย์โปรตีนไอโซเลท เวย์โปรตีน 100% จึงกลายเป็นเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมและเวย์โปรตีนไวโซเลท และเมื่อไอโซเลทได้รับความนิยม อัตราส่วนของเวย์โปรตีนเข้มข้นต่อไอโซเลทถูกเปลี่ยนเป็นไอโซเลทถูกจับให้มีความสำคัญกว่า ยิ่งกว่านั้นเมื่อเวย์โปรตีนที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ได้ถือกำเนินขึ้นในรูปแบบของไฮโดรเวย์™ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความบริสุทธิ์ในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ระหว่างนั้น ปริมาณโปรตีนได้เพิ่มขึ้นเป็น 24 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภตในปัจจุบัน เมื่อต้นยุค 2000 ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนได้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น เวย์โปรตีน 100% ได้กลายมาเป็น เวย์โปรตีน โกลด์สแตนดาร์ด™ 100% เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะที่ชัดเจนให้โลกรู้ ในฐานะที่เป็นตัวเลือกเวย์โปรตีนให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับรสชาติ เนื้อสัมผัส คุณค่าและความสม่ำเสมอที่มาจากความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน จากการดำเนินการในโรงงานการผลิตและเป็นเจ้าของโดยออพติมันนูทริชันเอง

  • • เวย์โปรตีนโกล์ดสแตนดาร์ดในปัจจุบัน: ออพติมัม นูทริชันเป็นหนึ่งในแบรนด์โภชนาการที่ได้รับการยกย่องในหมู่นักกีฬามากที่สุดในโลก ซึ่งสร้างตำแหน่งแห่งคุณภาพและความไว้วางใจในอุตสาหกรรมนี้ย้อนกลับไปที่รากฐานของแบรนด์ใน ดาวเนอร์ส โกรฟ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1986 ออพติมัมนูทริชัน เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% ได้สร้างเครื่องหมายการค้าในประวัติศาสตร์โภชนาการอาหารด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังรับฟังคุณในฐานะลูกค้ามาโดยตลอด ปัจจุบันเวย์โปรตีน โกล์ด สแตนดาร์ด 100% เป็นที่รู้จักในฐานะโปรตีนที่ได้รับรางวัล ได้รับการรีวิวมากที่สุด และเป็นผงเวย์โปรตีนที่ขายดีที่สุดในโลกอีกด้วย ที่มันโดดเด่นกว่าที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็เพราะคุณภาพและความแน่นอนที่เป็นที่รู้กันดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก คุณภาพของออพติมัมนูทริชัน เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% ก็เหมือนกัน

รับประทานเวย์โปรตีนอย่างไร

เวย์อาจซับซ้อนแต่การรับประทานไม่จำเป็นต้องทำให้ซับซ้อนแบบนั้น ออพติมัมนูทริชัน เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% เป็นแบบสำเร็จรูป คือถูกออกแบบมาให้ชงได้อย่างง่ายดาย ด้วยช้อนหรือแก้วเชค อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยกระดับด้วยการเพิ่ม ผสม อบ นำมาประกอบอาหารหรืออื่นๆ ได้ คุณสามารถปรับปรุงเวย์โปรตีนของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยการผสมที่มากกว่าการชงกับน้ำเปล่า เพื่อเพิ่มรสชาติและเนื้อสัมผัสได้ ตัวอย่างเช่น ผสมกับนม นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ นมข้าว น้ำผลไม้และอื่นๆ คุณยังสามารถผสมกับอาหารต่างๆ ได้ด้วย เช่น เมล็ดเจีย เมล็ดแฟล็กซ์ เบอร์รี่ต่างๆ ผักใบเขียว ข้าวโอ๊ต ถั่วและเมล็ดพืชต่างๆ โยเกิร์ต น้ำผึ้งและอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถนำมาประกอบอาหารหรืออบ ด้วยการผสมกับอาหารจานโปรด หรือขนมอบต่างๆ ในมื้ออาหารทุกๆ วันได้ด้วย อย่างไรก็ตามโปรตีนของคุณ รับประทานในแบบของคุณเองได้เลย! 

จะรับประทานเวย์โปรตีนเมื่อไหร่

  • ในช่วงเวลาทำกิจกรรม: ก่อนออกกำลังกายราว 2-4 ชั่วโมง ตั้งเป้ารับประมาณคาร์บและโปรตีนอย่างสมดุล อย่างไรก็ตาม ยิ่งใกล้จะออกกำลังกายเท่าไหร่ ยิ่งต้องเน้นการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเท่านั้น ถ้าเวลาและ/หรือการย่อยเป็นเรื่องที่คุณกังวล อาหารทั้งหมดควรถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่เสมอ เวย์โปรตีนเชลล์ เป็นการตอบโจทย์ได้ดี โปรตีนสามารถรับประทานเวลาไหนก็ได้หลังออกกำลังกายเพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ คล้ายกับตอนก่อนออกกำลังกาย คุณสามารถตั้งเป้าการบริโภคโปรตีนให้สมดุลกับคาร์บและจัดลำดับความสำคัญของแหล่งอาหารทั้งหมด อีกครั้ง ถ้าเวลา การย่อยและ/หรือ ความอยากอาหารในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องท้าทาย เวย์โปรตีนชงเป็นทางออกที่ดี

  • • ช่องว่างทางโภชนาการ: สามารถเพิ่มเวย์โปรตีนเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการได้ หมายความว่า หากไม่อาจตอบสนองความต้องการโปรตีนได้ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว เช่นนั้นอาหารเสริมเวย์โปรตีนอาจจำเป็น โปรตีนสามารถรับประทานในช่วงที่คุณไม่อาจรับประทานโปรตีนให้สมดุลกับสารอาหารหลักอื่นๆ ได้ ดังนั้น เวย์โปรตีนอาจช่วยเพิ่มสมดุลให้กับอาหารเช้า มื้อแรกในตอนเช้า หรือเพิ่มสมดุลให้กับมื้ออาหารตลอดทั้งวัน หรือกับของว่างของคุณ ประโยชน์ของการรับประทานโปรตีนในแต่ละมื้ออาหารและ/หรือของว่าง คือโปรตีนช่วยเพิ่มความอิ่ม หรือทำให้ “รู้สึกอิ่ม” รับประทานในเวลาไหนของวันก็ได้ที่คุณต้องการเติมโภชนาการ

อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ที่คุณเลือกจะรวมเวย์เอาไว้ในวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายของคุณ อย่าลืมว่า ออพติมัมนูทริชัน เวย์โปรตีนโกล์ด สแตนดาร์ด™ 100% มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

Developed by Analyzen Logo